درمان ریزش مو
موی سر در زیبایی انسان نقش به سزایی دارد. همه مردم بر این باورند که با ریزش مو یا کم پشتی موی سرشان زیبایی خود را از دست می دهند . به همین دلیل برخی از مردم راه پیشگیری را در پیش می گیرند اما متاسفانه موفق به مهار این مشکل نمی گردند . این لحظه درست هنگامی است که شما تصور دارید که دیگر کاری ازدستتان بر نمی آید . دیگر با دیگران کمتر صحبت می کنید کمتر به مهمانی می رود حتی حاضر نیستید دوستانتان شما را با این وضعیت ببینند. افسردگی به سراغتان می آید و منزوی می شوید. شما می توانید با یک تماس مشکلاتان را حل کنید .
09193212608
09125349151
44288460
http://www.mootabjam.ir
فلکه دوم صادقیه / برج گلدیس / ط6 / وحد 602

درمان ریزش مو
موی سر در زیبایی انسان نقش به سزایی دارد. همه مردم بر این باورند که با ریزش مو یا کم پشتی موی سرشان زیبایی خود را از دست می دهند . به همین دلیل برخی از مردم راه پیشگیری را در پیش می گیرند اما متاسفانه موفق به مهار این مشکل نمی گردند . این لحظه درست هنگامی است که شما تصور دارید که دیگر کاری ازدستتان بر نمی آید . دیگر با دیگران کمتر صحبت می کنید کمتر به مهمانی می رود حتی حاضر نیستید دوستانتان شما را با این وضعیت ببینند. افسردگی به سراغتان می آید و منزوی می شوید. شما می توانید با یک تماس مشکلاتان را حل کنید .
09193212608
09125349151
44288460
http://www.mootabjam.ir
فلکه دوم صادقیه / برج گلدیس / ط6 / وحد 602

📌 تهران, ۱ سال پیش

تماس با آگهی دهنده