لاستیکای جلو صد درصد
عقب 70درص
مانیتور
دوربین دنده عقب
بیمه 4 ماه

لاستیکای جلو صد درصد
عقب 70درص
مانیتور
دوربین دنده عقب
بیمه 4 ماه

📌 مشهد, ۱ سال پیش

کارکرد: ۵۰ کیلومتر

سال: ۱۳۹۳

برند: سایر خودرو ها

نوع: فروشی

قیمت: ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط


توافقی ۱۰ ماه پیش

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش