تک برگ سند
فنی عالی کم کار
بدون رنگ
بیمه چهارماه ،چهارسال تخفیف
لوازم مصرفی تسمه تایم باطری لنت جدیدا تعویض شده

تک برگ سند
فنی عالی کم کار
بدون رنگ
بیمه چهارماه ،چهارسال تخفیف
لوازم مصرفی تسمه تایم باطری لنت جدیدا تعویض شده

📌 مشهد, ۱۰ ماه پیش

کارکرد: ۱۷۳,۰۰۰ کیلومتر

سال: ۱۳۸۳

برند: سمند

نوع: فروشی

قیمت: ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط


توافقی ۴ ماه پیش

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸ ماه پیش

۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸ ماه پیش

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸ ماه پیش

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸ ماه پیش

توافقی ۸ ماه پیش

توافقی ۸ ماه پیش

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹ ماه پیش

توافقی ۱۰ ماه پیش

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

توافقی ۱۰ ماه پیش