سیستم
لاستیکا70 درصد
5 سال تخفیف بیمه
رنگ ندارد
شاسی و فنی سالم

سیستم
لاستیکا70 درصد
5 سال تخفیف بیمه
رنگ ندارد
شاسی و فنی سالم

📌 مشهد, ۱۱ ماه پیش

کارکرد: ۱۰۰ کیلومتر

سال: ۱۳۹۱

برند: انواع پراید

نوع: فروشی

قیمت: ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط


توافقی ۶ ماه پیش

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

توافقی ۱۰ ماه پیش

توافقی ۱۰ ماه پیش

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

توافقی ۱۱ ماه پیش

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱ ماه پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱ ماه پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱ ماه پیش

۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱ ماه پیش

توافقی ۱۱ ماه پیش