دور رنگ
شاسی ها خورده
گیجی ندارد
بیمه تا سال بعد
از اول تخفیف
فنی بشرط سالک

دور رنگ
شاسی ها خورده
گیجی ندارد
بیمه تا سال بعد
از اول تخفیف
فنی بشرط سالک

📌 مشهد, ۱ سال پیش

کارکرد: ۱۱۲ کیلومتر

سال: ۱۳۹۲

برند: سایر خودرو ها

نوع: فروشی

قیمت: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط


توافقی ۱۰ ماه پیش

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش