دور رنگ
شاسی ها خورده
گیجی ندارد
بیمه تا سال بعد
از اول تخفیف
فنی بشرط سالک

دور رنگ
شاسی ها خورده
گیجی ندارد
بیمه تا سال بعد
از اول تخفیف
فنی بشرط سالک

📌 مشهد, ۱۰ ماه پیش

کارکرد: ۱۱۲ کیلومتر

سال: ۱۳۹۲

برند: سایر خودرو ها

نوع: فروشی

قیمت: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط


توافقی ۴ ماه پیش

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸ ماه پیش

۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸ ماه پیش

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸ ماه پیش

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸ ماه پیش

توافقی ۸ ماه پیش

توافقی ۸ ماه پیش

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹ ماه پیش

توافقی ۱۰ ماه پیش

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ ماه پیش

توافقی ۱۰ ماه پیش