به تعدادی بازیگر خانم و اقا جهت تئاتر حرفه ایی با تضمین اجرا نیازمندیم
٨٨٢٠٩١٣٠
٠٩١٢٢١١٥٠١٨

به تعدادی بازیگر خانم و اقا جهت تئاتر حرفه ایی با تضمین اجرا نیازمندیم
٨٨٢٠٩١٣٠
٠٩١٢٢١١٥٠١٨

📌 تهران, ۶ ماه پیش

تماس با آگهی دهنده



آگهی های مرتبط