انواع ریبون های بانکی
ریبون اسمارت smart
ریبون هایتیHITI،
ریبون فارگو FARGO
ریبون HODOO
ریبون اولیسEVOLIS
ریبون نیسکاNISCA-YMCKO3-3BP
ریبون نیسکاریبون NISCA YMCKOK2 طرح
ریبون بانکی 600 رو پرینت SMART S50-KO
ریبون pointman ko (ارجینال) 600 رو چاپ
ریبون pointman k (ارجینال)

عباسی88931367-09106645264
ریبون CIAAT - KO
ریبون بانکی HODOO -K /KO
ریبون رنگی
P330 (ارجینال
ریبون رنگی هایتیCS320 YMCKO (ارجینال)200روچاپ
ریبون رنگی هایتیCS200e YMCKO (اصلی)400رو چاپ
ریبون بانکی چاپگر EVOLIS
انواع کارت pvc (مایفر ،مگنت ،R/O 125 Kو...)


چاپ افست و دیجیتال انواع کارت PVC با بهترین کیفیت
88931367 88931369 09106645264 عباسی

انواع ریبون های بانکی
ریبون اسمارت smart
ریبون هایتیHITI،
ریبون فارگو FARGO
ریبون HODOO
ریبون اولیسEVOLIS
ریبون نیسکاNISCA-YMCKO3-3BP
ریبون نیسکاریبون NISCA YMCKOK2 طرح
ریبون بانکی 600 رو پرینت SMART S50-KO
ریبون pointman ko (ارجینال) 600 رو چاپ
ریبون pointman k (ارجینال)

عباسی88931367-09106645264
ریبون CIAAT - KO
ریبون بانکی HODOO -K /KO
ریبون رنگی
P330 (ارجینال
ریبون رنگی هایتیCS320 YMCKO (ارجینال)200روچاپ
ریبون رنگی هایتیCS200e YMCKO (اصلی)400رو چاپ
ریبون بانکی چاپگر EVOLIS
انواع کارت pvc (مایفر ،مگنت ،R/O 125 Kو...)


چاپ افست و دیجیتال انواع کارت PVC با بهترین کیفیت
88931367 88931369 09106645264 عباسی

📌 تهران, ۱ سال پیش

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط