رنگ مشکی
بیمه6ماه
بدون رنگ وگریسی
درحد صفر
فنی عالی

رنگ مشکی
بیمه6ماه
بدون رنگ وگریسی
درحد صفر
فنی عالی

📌 مشهد, ۱ سال پیش

کارکرد: ۶۲,۰۰۰ کیلومتر

سال: ۱۳۹۳

برند: سایر خودرو ها

نوع: فروشی

قیمت: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط


توافقی ۱۰ ماه پیش

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش

توافقی ۱ سال پیش