با توجه به گسترش روز افزون آموزش عالی ، به خصوص تحقیقات تکمیلی بسیاری از دانشجویان در این مقاطع با سردرگمی برای نوشته پایان نامه کارشناسی ارشد روبه روشده اند و این امر موجب نگرانی وافری برای آنان شده است . شرکت مبتکران پاک فن با هم اندیشی اعضای هیئت مدیره که متشکل از اساتید دانشگاه تهران می باشد بر آن شده است که مقالات مرتبط با پایان نامه های دانشجویی را در فروشگاه اینترنتی sreport.ir عرضه نماید تا مورد استفاده عزیزان و علاقه مندان واقع شود . این مقاله ها با موضوعات بیو تکنولوژی ، نانو تکنولوژی ، محیط زیست ، شیمی ، مهندسی پزشکی و مدیریت از مراجعی است که بطور صحیح و منظم جمع آوری شده است تا پژوهشگران بتوانند در جای مناسب از آنها بهره مند گردند .

با توجه به گسترش روز افزون آموزش عالی ، به خصوص تحقیقات تکمیلی بسیاری از دانشجویان در این مقاطع با سردرگمی برای نوشته پایان نامه کارشناسی ارشد روبه روشده اند و این امر موجب نگرانی وافری برای آنان شده است . شرکت مبتکران پاک فن با هم اندیشی اعضای هیئت مدیره که متشکل از اساتید دانشگاه تهران می باشد بر آن شده است که مقالات مرتبط با پایان نامه های دانشجویی را در فروشگاه اینترنتی sreport.ir عرضه نماید تا مورد استفاده عزیزان و علاقه مندان واقع شود . این مقاله ها با موضوعات بیو تکنولوژی ، نانو تکنولوژی ، محیط زیست ، شیمی ، مهندسی پزشکی و مدیریت از مراجعی است که بطور صحیح و منظم جمع آوری شده است تا پژوهشگران بتوانند در جای مناسب از آنها بهره مند گردند .

📌 تهران, ۱ سال پیش

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط