آموزش تراش سنگ های قیمتی.هنری زیبا با امکان تولید و اشتغال در منزل.تضمین آموزش.محیطی کارگاهی و شرایط واقعی جهت ورود به بازار کار.حمایت بعد آموزش.تامین لوازم و سنگ تا مدت ها بعد آموزش.مشاوره رایگان

آموزش تراش سنگ های قیمتی.هنری زیبا با امکان تولید و اشتغال در منزل.تضمین آموزش.محیطی کارگاهی و شرایط واقعی جهت ورود به بازار کار.حمایت بعد آموزش.تامین لوازم و سنگ تا مدت ها بعد آموزش.مشاوره رایگان

📌 تهران, ۵ ماه پیش

نوع: فروشی

قیمت: ۰ تومان

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط


توافقی ۵ ماه پیش

توافقی ۷ ماه پیش

۴۲۰,۰۰۰ تومان ۷ ماه پیش

توافقی ۸ ماه پیش