انواع دستگاه شیرینگ پک در سایزها وقیمت های مختلف
شیرینگ سازی شایان صنعت
فروش انواع دستگاه شیرینگ پک متناسب بابودجه ومحصولات تولیدی شما
پرداخت به صورت نقد واقساط متناسب باسرمایه
شیرینگ پک دوگانه سوز
وکیوم
شیرینگ پک دستی
شیرینگ پک نیمه اتوماتیک
شیرینگ پک اتوماتیک
شیرینگ پک تمام اتوماتیک
شیرینگ پک گازی
شیرینگ پک تونلی
شیرینگ پک ریلی
شیرینگ پک بسته بندی
شیرینگ پک روغن موتور
شیرینگ پک اب معدنی
***تحویل فوری***

انواع دستگاه شیرینگ پک در سایزها وقیمت های مختلف
شیرینگ سازی شایان صنعت
فروش انواع دستگاه شیرینگ پک متناسب بابودجه ومحصولات تولیدی شما
پرداخت به صورت نقد واقساط متناسب باسرمایه
شیرینگ پک دوگانه سوز
وکیوم
شیرینگ پک دستی
شیرینگ پک نیمه اتوماتیک
شیرینگ پک اتوماتیک
شیرینگ پک تمام اتوماتیک
شیرینگ پک گازی
شیرینگ پک تونلی
شیرینگ پک ریلی
شیرینگ پک بسته بندی
شیرینگ پک روغن موتور
شیرینگ پک اب معدنی
***تحویل فوری***

📌 کمال شهر, ۱ سال پیش

نوع: فروشی

قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط