نانو سیل (عایق ایزوله سفید) NS10
277 28 444 021
 سادگی اجرا (با قلم مو، غلتک یا پیستوله)
 عدم نیاز به تخریب عایقهای قبلی
 چسبندگی بالا به سطوح زیرین
 سازگار با محیط زیست، غیرسمی و غیرآتشزا
 مقاوم در برابراشعه ماوراءبنفش
 ضد باکتری و خزه
 مقاومت در برابر پارگی و مقاومت کششی بالا
 اجرا ی سریع و آسان بدون نیاز به تخصص
 انعطافپذیری بالا
 عمر طولانی بین( 30-20 سال)
 مقاوم در برابر اسید، باز و سایر مواد شیمیایی
 مقاومت در برابر خوردگی
 مقاومت گرمایی تا 120 +ومقاومت سرمایی تا 30 -درجه سانتیگراد
 تشخیص محل نشت و آسیب دیده و ترمیم راحت
 قابل تردد بودن سطح نهایی
 بدون محدودیت رنگ
 رنگ آمیزی و عایقکاری همزمان

نانو سیل (عایق ایزوله سفید) NS10
277 28 444 021
 سادگی اجرا (با قلم مو، غلتک یا پیستوله)
 عدم نیاز به تخریب عایقهای قبلی
 چسبندگی بالا به سطوح زیرین
 سازگار با محیط زیست، غیرسمی و غیرآتشزا
 مقاوم در برابراشعه ماوراءبنفش
 ضد باکتری و خزه
 مقاومت در برابر پارگی و مقاومت کششی بالا
 اجرا ی سریع و آسان بدون نیاز به تخصص
 انعطافپذیری بالا
 عمر طولانی بین( 30-20 سال)
 مقاوم در برابر اسید، باز و سایر مواد شیمیایی
 مقاومت در برابر خوردگی
 مقاومت گرمایی تا 120 +ومقاومت سرمایی تا 30 -درجه سانتیگراد
 تشخیص محل نشت و آسیب دیده و ترمیم راحت
 قابل تردد بودن سطح نهایی
 بدون محدودیت رنگ
 رنگ آمیزی و عایقکاری همزمان

📌 تهران, ۱ سال پیش

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط