شبکه سازان ارائه دهنده خدمات مشاوره ای در زمینه ایجاد، تغییر، توسعه و ترمیم بستر فنی شبکه سازمان چه در
بعد تجهیزات passive یا active در خصوص مدیریت، امنیت، تجزیه و تحلیل، توسعه، تهیه Network plan و
policy توسعه با بهره گیری از تکنولوژیهای Campus Lan و AVVID Technology و Structured Cabling با
توجه به آخرین استانداردهای موسسات ISO,BICSI,ANSI,IEEE میباشد

شبکه سازان ارائه دهنده خدمات مشاوره ای در زمینه ایجاد، تغییر، توسعه و ترمیم بستر فنی شبکه سازمان چه در
بعد تجهیزات passive یا active در خصوص مدیریت، امنیت، تجزیه و تحلیل، توسعه، تهیه Network plan و
policy توسعه با بهره گیری از تکنولوژیهای Campus Lan و AVVID Technology و Structured Cabling با
توجه به آخرین استانداردهای موسسات ISO,BICSI,ANSI,IEEE میباشد

📌 تهران, ۹ ماه پیش

نوع: فروشی

قیمت: توافقی

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط