بتن اکسپوز یا بتن نمایان
به بتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت نما بوده و سطح بتن سطح نهایی کار بوده و بر روی آن پوشش و یا مصالح دیگری اجرا نمی گردد. از جمله این نوع بتن ها می توان به ساختمان هایبا نمای بتن و یا پل ها اشاره کرد. اجرای بتن های اکسپوز بدین منظور نیازمند توجه و تسهیلات ویژه می باشد که سطح نهایی باید صاف ، پرداخته شده و زیبا باشد. بدیهی است که وجود تخلخل در بتن ، کرموشدگی و یا پله در بتن می توانند باعث نا زیبایی بتن گردد.
از این رو در اجرای بتن های اکسپوز باید تمهیدات لازم به کار گرفته شود تا اختلال های اجرایی در این زمینه اتفاق نیافتد تا باعث ظاهر بد در این بتن نگردد.
نکات مهم در اجرای بتن اکسپوز یا بتن نما
استفاده از قالب های نو و سالم
دقت در تراز و شاغول بودن قالب ها
مهار مناسب قالب ها به وسیله بولت و رامکا
استفاده از طرح اختلاط مناسب
درزبندی کامل قالب ها
استفاده از افزودنیهای بتن خود تراکم یا فوق روان کننده های نسل سوم
استفاده از روغن قالب مناسب
ویبره مناسب به منظور خروج حباب های هوا به خصوص در مجاورت قالب
www.tremieconcrete.blogfa.com
تلفن همراه:09123981672 تلفن ثابت :33697154-88437983-021

بتن اکسپوز یا بتن نمایان
به بتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت نما بوده و سطح بتن سطح نهایی کار بوده و بر روی آن پوشش و یا مصالح دیگری اجرا نمی گردد. از جمله این نوع بتن ها می توان به ساختمان هایبا نمای بتن و یا پل ها اشاره کرد. اجرای بتن های اکسپوز بدین منظور نیازمند توجه و تسهیلات ویژه می باشد که سطح نهایی باید صاف ، پرداخته شده و زیبا باشد. بدیهی است که وجود تخلخل در بتن ، کرموشدگی و یا پله در بتن می توانند باعث نا زیبایی بتن گردد.
از این رو در اجرای بتن های اکسپوز باید تمهیدات لازم به کار گرفته شود تا اختلال های اجرایی در این زمینه اتفاق نیافتد تا باعث ظاهر بد در این بتن نگردد.
نکات مهم در اجرای بتن اکسپوز یا بتن نما
استفاده از قالب های نو و سالم
دقت در تراز و شاغول بودن قالب ها
مهار مناسب قالب ها به وسیله بولت و رامکا
استفاده از طرح اختلاط مناسب
درزبندی کامل قالب ها
استفاده از افزودنیهای بتن خود تراکم یا فوق روان کننده های نسل سوم
استفاده از روغن قالب مناسب
ویبره مناسب به منظور خروج حباب های هوا به خصوص در مجاورت قالب
www.tremieconcrete.blogfa.com
تلفن همراه:09123981672 تلفن ثابت :33697154-88437983-021

📌 تهران, ۵ ماه پیش

تماس با آگهی دهنده