ختراع سازدهنی در سال 1824 به نام بوشمان 19 ساله در آلمان به ثبت رسیده است. و با سرعت به سراسر دنیا راه یافت.و در هرسرزمینی به زیبایی لهجه مردمان آن سرزمین راپیدا کرد.
در زندگی ماشینی امروز که انسان را هر روز از زیبایی ها و لطافت های طبیعت دور تر و دور تر می کند به طور حتم موسیقی می تواند جایگزین بسیاری از افسردگی ها باشد که به دلیل اینکه نواختن سازها زمان و تمرین زیاد می خواهد مردم زمانی برای آن ندارد حال انکه با سازدهنی می توان در صورت اموزش صحیح در مدت زمانی کوتاه زیبا ترین اهنگ ها را نواخت.

در ایران اغلب مردم حتی در بین کسانی که با موسیقی سر و کار دارند، سازدهنی را نه به عنوان ساز که به عنوان اسباب بازی که می تواند چند ملودی محدود را اجرا کند می شناسند و حتی برای بیشتر مدرسین نا شناخته می باشد.

اما باید دانست که سازدهنی یکی از سازهای موسیقی است و اسباب بازی نیست .
چیـن اولین کشوری است که می توان آن را مبـدع سازدهنی دانست در 3000 سال قبل از میلاد در چین زمان حکومت امپراطوری نین کاوا سازی با زبانه های چوبی وجود داشت که از نظر ساختمان و نوع صدا دهی بسیارشبیه به سازدهنی امروزی بود.
اما ریشـه سازدهـنی های امروز را بایـد در اروپا و خصوصـأ در آلمان جستجو کرد . در قرن 17 میـلادی برای کوک کردن صـدا ارگ کلیسـا از وسیله ای استـفاده می شد با تیغه های فـلزی کــه با دمیدن درسوراخـهای آن فرکانس ثابتی تولید می شد. این وسیـله مشـابه دیاپازون و بسیار بزرگ تر از سازدهنی های امروزی بود. در حقیقت پدرآکاردئون ، ملودیکا و سازدهنی محسوب می شود .

هارمونیکا( سازدهنی)در سال 1818 توسط کریستین فردریک بوشمان 16 ساله اختراع و درسال1821 به عنوان سازدر برلین به ثبت رسید.
ساز اختراعی بوشمان بوسیله دمیـدن در تیغـه های فـولادی به صدادرمی آمد وشامل یکسری زبانه از جنس فولادی بود که به طور افقی چیده شده بودنـد و فقط نتـهـا با فوت کردن به صـدا در می آمدنـد . نتـها در سـاز ابداعـی بوشـمـان به صـورت کروماتیک و پشت سر هم قرار داشتند .
او درنامه ای به برادرش ساز ابداعی خودراچنین توصیف نمود : ابزاری اختراع کرده که بسیار جالب است. حدود دوازده سانت طول دارد و بیست ویک نت را تولید می کند، تمامی حالات دینامیک واحساسی را اجرا می کند وقادربه نگهداشتن ارزش زمانی نتهابه هرمیزان دلخواه می باشد . بوشمان با سـفرهای زیـاد قابـلیت های منـحصر به فرد هـارمونیکـا به مردم اروپا نشـان داد.
در سال هزار و هشتصد و بیست وشش میلادی شخصی بنام ژوزف ریختر اختراع بوشمان را با اضافه کردن ردیف دوم زبانه بالای اولین ردیف ولی در جهت مخالف آن کامل نمود با ابداع ریختر تیغه های ردیف پائین درهنگام که فوت کردن و تیغه های بالا هنگامی که هوا به داخل مکش می شد‍ به صدا در می آمد.
در سال 1857 یک ساعت ساز آلمانی به نام ماتیوس هوهـنر شروع به تولید و ساخت سازدهنی به صورت حرفه ای نمود . او در آشـپزخانه منـزل خود به کمک همـسر و یک کارگـر توانست سالی 650 ساز دهنی تولید کند و در سال 1924 کارخانه هوهنر تولید سازدهنی کروماتیک را آغاز نمود. هوهنر از شهرت انواع فرمها ودسته جات موسیقی برای افزایش محبوبیتسازدهنی استفاده کرد.به عنوان مثال:مدل مرین بند (Marine Band) که معروفترین مدل ساز دهنی دیاتونیک می باشد نیز از روی نام دسته موزیک معروفی در آمریکا به سرپرستی فیلیپ سوزا گرفته شده است . سوزا خودش روی جعبه ساز دهنی هوهنر را امضا می کرد و این جملات را می نوشت " ساز دهنی پایه و اساس زندگی موسیقیایی است ." خود او نیز یک مارش هیجان انگیز به نام جادوی ساز دهنی ساخت .هوهنر در سال 1902 میلادی درگذشت .
کوچکی و صدای دلنشین این ساز باعث شد که به سرعت بین مردم به محبوبیت خوبی دست یابد . بیـشترین توجه به سـازدهنی از طرف مهاجران اروپایی به آمریـکا صورت گرفـت. مردمـی که از کودکی با موسیقی مانوس بودند درسرزمـین جدید خود به دنبال سازهایی بودند که بتوانند با صدای آنها دوری از وطن و سختی هایی که با آنها دست به گریبان بودند را فراموش کنند .
سازدهنی به خاطرقابلیتهای منحصربه فرد خودعلاقه مندان زیادی بین آمریکاییهاخصوصأ کارگران سیاه که مردمانی با استعداد بودند، پیدا کرد .نگاه پاک و کودکانه و گرایش زیاد آنها به موسیقی باعث شدکه با استفاده ازسازهای مستعمل اربابان سفیدخود دست به ابداع شیوه جدیدی از موسیقی بزنند .در این بین نوازندگان سیاهپوست سازدهنی با تأثیر از محیط وصـداهای اطراف خود از قبیل صدای جنگل، قطار ، جانوران و ... سبک جدید ی ابداع کردند .
همانطورکه سازدهنی دراروپا جای خود را درارکستر های بزرگ کلاسیک باز می کردوآهنگسازان بیشتـربه قابلیت ها وتأثیر صدای دلنشین این سـاز، پی می بردنـد ، در آمریکا نیز سازدهنی خصوصأ در سبکهای جز ، بلوز . کانتری ، فولک و راک مورد استفاده قرار گرفت. به طوری که در سال 1930 بیش از دو هزار ارکستر سازدهنی تأسیس شده بود . در نهایت در26 دسامبر سال 1965 سازدهنی توسط شیرا ولی Schira Wally فضا نورد ، پای را از کره زمین نیز فراتر نهاد

ختراع سازدهنی در سال 1824 به نام بوشمان 19 ساله در آلمان به ثبت رسیده است. و با سرعت به سراسر دنیا راه یافت.و در هرسرزمینی به زیبایی لهجه مردمان آن سرزمین راپیدا کرد.
در زندگی ماشینی امروز که انسان را هر روز از زیبایی ها و لطافت های طبیعت دور تر و دور تر می کند به طور حتم موسیقی می تواند جایگزین بسیاری از افسردگی ها باشد که به دلیل اینکه نواختن سازها زمان و تمرین زیاد می خواهد مردم زمانی برای آن ندارد حال انکه با سازدهنی می توان در صورت اموزش صحیح در مدت زمانی کوتاه زیبا ترین اهنگ ها را نواخت.

در ایران اغلب مردم حتی در بین کسانی که با موسیقی سر و کار دارند، سازدهنی را نه به عنوان ساز که به عنوان اسباب بازی که می تواند چند ملودی محدود را اجرا کند می شناسند و حتی برای بیشتر مدرسین نا شناخته می باشد.

اما باید دانست که سازدهنی یکی از سازهای موسیقی است و اسباب بازی نیست .
چیـن اولین کشوری است که می توان آن را مبـدع سازدهنی دانست در 3000 سال قبل از میلاد در چین زمان حکومت امپراطوری نین کاوا سازی با زبانه های چوبی وجود داشت که از نظر ساختمان و نوع صدا دهی بسیارشبیه به سازدهنی امروزی بود.
اما ریشـه سازدهـنی های امروز را بایـد در اروپا و خصوصـأ در آلمان جستجو کرد . در قرن 17 میـلادی برای کوک کردن صـدا ارگ کلیسـا از وسیله ای استـفاده می شد با تیغه های فـلزی کــه با دمیدن درسوراخـهای آن فرکانس ثابتی تولید می شد. این وسیـله مشـابه دیاپازون و بسیار بزرگ تر از سازدهنی های امروزی بود. در حقیقت پدرآکاردئون ، ملودیکا و سازدهنی محسوب می شود .

هارمونیکا( سازدهنی)در سال 1818 توسط کریستین فردریک بوشمان 16 ساله اختراع و درسال1821 به عنوان سازدر برلین به ثبت رسید.
ساز اختراعی بوشمان بوسیله دمیـدن در تیغـه های فـولادی به صدادرمی آمد وشامل یکسری زبانه از جنس فولادی بود که به طور افقی چیده شده بودنـد و فقط نتـهـا با فوت کردن به صـدا در می آمدنـد . نتـها در سـاز ابداعـی بوشـمـان به صـورت کروماتیک و پشت سر هم قرار داشتند .
او درنامه ای به برادرش ساز ابداعی خودراچنین توصیف نمود : ابزاری اختراع کرده که بسیار جالب است. حدود دوازده سانت طول دارد و بیست ویک نت را تولید می کند، تمامی حالات دینامیک واحساسی را اجرا می کند وقادربه نگهداشتن ارزش زمانی نتهابه هرمیزان دلخواه می باشد . بوشمان با سـفرهای زیـاد قابـلیت های منـحصر به فرد هـارمونیکـا به مردم اروپا نشـان داد.
در سال هزار و هشتصد و بیست وشش میلادی شخصی بنام ژوزف ریختر اختراع بوشمان را با اضافه کردن ردیف دوم زبانه بالای اولین ردیف ولی در جهت مخالف آن کامل نمود با ابداع ریختر تیغه های ردیف پائین درهنگام که فوت کردن و تیغه های بالا هنگامی که هوا به داخل مکش می شد‍ به صدا در می آمد.
در سال 1857 یک ساعت ساز آلمانی به نام ماتیوس هوهـنر شروع به تولید و ساخت سازدهنی به صورت حرفه ای نمود . او در آشـپزخانه منـزل خود به کمک همـسر و یک کارگـر توانست سالی 650 ساز دهنی تولید کند و در سال 1924 کارخانه هوهنر تولید سازدهنی کروماتیک را آغاز نمود. هوهنر از شهرت انواع فرمها ودسته جات موسیقی برای افزایش محبوبیتسازدهنی استفاده کرد.به عنوان مثال:مدل مرین بند (Marine Band) که معروفترین مدل ساز دهنی دیاتونیک می باشد نیز از روی نام دسته موزیک معروفی در آمریکا به سرپرستی فیلیپ سوزا گرفته شده است . سوزا خودش روی جعبه ساز دهنی هوهنر را امضا می کرد و این جملات را می نوشت " ساز دهنی پایه و اساس زندگی موسیقیایی است ." خود او نیز یک مارش هیجان انگیز به نام جادوی ساز دهنی ساخت .هوهنر در سال 1902 میلادی درگذشت .
کوچکی و صدای دلنشین این ساز باعث شد که به سرعت بین مردم به محبوبیت خوبی دست یابد . بیـشترین توجه به سـازدهنی از طرف مهاجران اروپایی به آمریـکا صورت گرفـت. مردمـی که از کودکی با موسیقی مانوس بودند درسرزمـین جدید خود به دنبال سازهایی بودند که بتوانند با صدای آنها دوری از وطن و سختی هایی که با آنها دست به گریبان بودند را فراموش کنند .
سازدهنی به خاطرقابلیتهای منحصربه فرد خودعلاقه مندان زیادی بین آمریکاییهاخصوصأ کارگران سیاه که مردمانی با استعداد بودند، پیدا کرد .نگاه پاک و کودکانه و گرایش زیاد آنها به موسیقی باعث شدکه با استفاده ازسازهای مستعمل اربابان سفیدخود دست به ابداع شیوه جدیدی از موسیقی بزنند .در این بین نوازندگان سیاهپوست سازدهنی با تأثیر از محیط وصـداهای اطراف خود از قبیل صدای جنگل، قطار ، جانوران و ... سبک جدید ی ابداع کردند .
همانطورکه سازدهنی دراروپا جای خود را درارکستر های بزرگ کلاسیک باز می کردوآهنگسازان بیشتـربه قابلیت ها وتأثیر صدای دلنشین این سـاز، پی می بردنـد ، در آمریکا نیز سازدهنی خصوصأ در سبکهای جز ، بلوز . کانتری ، فولک و راک مورد استفاده قرار گرفت. به طوری که در سال 1930 بیش از دو هزار ارکستر سازدهنی تأسیس شده بود . در نهایت در26 دسامبر سال 1965 سازدهنی توسط شیرا ولی Schira Wally فضا نورد ، پای را از کره زمین نیز فراتر نهاد

📌 تهران, ۷ ماه پیش

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط