کلیه خدمات جوشکاری پذیرفته میشود ازقبیل ساخت وتعمیرات : درب وپنجره - خرپافلزی - انواع حفاظ - نرده - جاکولری - انواع چهارچوب فلزی - قفس - راه پله - پل اهنی - لولاوجاقفلی - تابگیری درب - ابگرمکن - نصب تابلو - حلب و ایرانیت - ناودانی
«با نازل ترین قیمت ودراسراع وقت»

کلیه خدمات جوشکاری پذیرفته میشود ازقبیل ساخت وتعمیرات : درب وپنجره - خرپافلزی - انواع حفاظ - نرده - جاکولری - انواع چهارچوب فلزی - قفس - راه پله - پل اهنی - لولاوجاقفلی - تابگیری درب - ابگرمکن - نصب تابلو - حلب و ایرانیت - ناودانی
«با نازل ترین قیمت ودراسراع وقت»

📌 گرگان, ۹ ماه پیش

تماس با آگهی دهندهآگهی های مرتبط